Osaka

Ceramic Tile

3 x 12" Osaka Ceramic Wall Tile

Cold, Shiny (9 Colour Pattern)

Rose, Shiny (9 Colour Pattern) 'Special Order'

White, Shiny (9 Colour Pattern) 'Special Order'