Pietra Roma

Porcelain Tile

Pietra-Roma-Installed


12″ x 24″ Pietra Roma Porcelain Tile


18″ x 18″ Pietra Roma Porcelain Tile