Yellow Stone

Porcelain Tile

Yellow-Stone-Installed


12″ x 24″ Yellow Stone Porcelain Tile